بیژن نجدی

بیژن نجدی

افتاب را دوست دارم….
به خاطر پیراهن‌ات روی طناب رخت…
باران را….
اگر که می‌بارد…
بر چتر آبی تـــو….
و چون تو نماز می‌خوانی…
من خداپرست شده‌ام…

ارسال پاسخ

Your email address will not be published.
Required fields are marked *