فروش کتاب در نمایشگاه تابستانه کتاب پایان یافت

فروش کتاب در نمایشگاه تابستانه کتاب پایان یافت

پایان فروش تابستانه کتاب با رشد خوبی همراه بود

ایوب دهقانکار , مدیرعامل موسسه کتاب فروشی و ادبیات کشور‌ایران با پایان چهاردهمین عصر طرح یارانه حمایتی از فروش کتاب با تیتر تابستانه کتاب ۹۹ به ابلاغ جزئیات فروش و میزان یارانه مصرفی استان‌ها و کتابفروشی‌های عضو این طرح پرداخت و ذکر کرد : ۵۰۸ هزار و ۸۸۱ ورژن کتاب به مبلغ ۱۹۵میلیارد و ۳۷۰ میلیون و ۷۴۹ هزار و ۸۳۲ ریال از سمت ۱۲۶هزار و ۲۴نفر خریداری شد .

دهقانکار بابیان این‌که برای اجرای تابستانه کتاب ۹۹ , ۳۵میلیارد و ۹۱۷ میلیون ریال یارانه اختصاص پیدا کرد , اذعان کرد : این میزان یارانه , در مقایسه با طرح بهارانه کتاب۹۹ ارتقاء ۴۷درصدی داشته است . یارانه اختصاص یافته در استان تهران درین عصر از طرح , ۶میلیارد و ۱۶میلیون ریال بوده که در مقایسه با طرح گذشته , ۴۸درصد ارتقا پیدا نموده است . همینطور درین زمان , ۲۹میلیارد و ۹۰۱ میلیون ریال یارانه به بقیه استان‌ها‌ ( به جز تهران ) اختصاص داده شده است .

ارتقاء 47 درصدی دارایی تابستانه در مقایسه با بهارانه

مدیرعامل موسسه کتاب فروشی و ادبیات کشور ایران با اشاره به یارانه مصرفی استان‌ها اعلام‌کرد : در بهارانه کتاب ۹۹ , ۲۰میلیارد و ۷۹۲میلیون و ۳۰۶هزار و ۷۳۳ریال یارانه مصرف شده‌بود البته در تابستانه کتاب همین سال این میزان یارانه با ارتقا ۶۶درصدی به ۳۴میلیارد و ۶۱۶میلیون و ۳۲۱هزار و ۹۴۶ریال رسید ; همینطور , در بهارانه کتاب ۹۹ , ۳میلیارد و ۴۴۶میلیون و ۸۲۸هزار و ۲۹۴ ریال یارانه در استان تهران مصرف شد ولی این رقم در تابستانه کتاب ۹۹ , با ارتقاء ۶۵درصدی به ۵ میلیارد و ۶۸۷میلیون و ۸۲۸هزار و ۸۸۰ریال رسید . در بهارانه کتاب۹۹ , بقیه استان‌ها توانستند ۱۷میلیارد و ۳۴۵میلیون و ۴۷۸هزار و ۴۳۹ریال یارانه مصرف نمایند ولی در‌این زمان از طرح , با ارتقاء ۶۷درصدی یارانه مصرفی به ۲۸میلیارد و ۹۲۸ میلیون و ۴۹۳هزار و ۶۶ریال در بقیه استان‌ها رسیده‌است .

دهقانکار با اشاره به تعداد کتاب‌های فروخته‌شده در طرح تابستانه کتاب ۹۹ در مقایسه با بهارانه کتاب۹۹ اذعان کرد : در بهارانه کتاب , ۳۰۴هزار و ۲۴۹نسخه کتاب فروخته شد که در مقایسه با تابستانه کتاب این آمار با ارتقاء ۶۷درصدی به ۵۰۸هزار و ۸۸۱نسخه رسیده‌است . در بهارانه کتاب ۴۶هزار و ۶۵۱نسخه کتاب در تهران فروش رفت ولی این میزان در تابستانه کتاب با ارتقاء ۵۶درصدی در تهران به ۷۲هزار و ۶۱۴نسخه کتاب رسید . در بهارانه کتاب در بقیه استان ها , ۲۵۷هزار و ۵۹۸ ورژن کتاب فروخته شد البته در تابستانه کتاب ۹۹ این رقم با ارتقاء ۶۹درصدی به ۴۳۶هزار و ۲۶۷ ورژن کتاب رسید .

۱۲۶هزار و ۲۴ نفر در تابستانه کتاب خریدند

او تیتر کرد : تعداد خریداران کتاب در تابستانه کتاب ۹۹ , با ۱۶درصد ارتقا نسبت به بهارانه کتاب۹۹ از ۱۰۸هزار و ۲۵۸ خریدار به ۱۲۶هزار و ۲۴خریدار رسید . در بهارانه کتاب , ۱۷هزار و ۹۱۵خریدار در تهران کتاب خریدند البته در تابستانه کتاب در تهران ۲۰هزار و ۸۵۵نفر کتاب خریدند که ۱۶درصد ارتقاء را در تعداد خریداران کتاب شاهد هستیم . در بهارانه کتاب در بقیه استان‌ها هم ۹۰هزار و ۳۴۳خریدار , کتاب خریدند البته در تابستانه کتاب , شاهد شرکت کردن ۱۰۵هزار و ۱۶۹خریدار بودیم .

دهقانکار با اشاره به تعداد کتاب‌های فروخته شده در طرح تابستانه کتاب۹۹ و مقایسه آن با طرح بهارانه کتاب۹۹ خاطرنشان کرد : در بهارانه کتاب , ۳۰۴هزار و ۲۴۹نسخه کتاب به فروش رسید که‌این آمار در مقایسه با تابستانه کتاب ۹۹با ارتقاء ۶۷درصدی به ۵۰۸هزار و ۸۸۱نسخه رسیده‌است ; همینطور , بهارانه کتاب در تهران توانست ۴۶هزار و ۶۵۱نسخه کتاب بفروشد البته در تابستانه کتاب با ارتقا ۵۶درصدی به ۷۲هزار و ۶۱۴نسخه رسید ; همینطور , در بهارانه کتاب در بقیه استان‌ها , کتابفروشی‌ها توانستند ۲۵۷هزار و ۵۹۸ ورژن کتاب بفروشند ولی این رقم در تابستانه ۹۹با ۶۹درصد ارتقا به ۴۳۶هزار و ۲۶۷نسخه رسید .

 

فروش کتاب

او با اشاره به میزان استقبال کتابفروشی‌ها در طرح تابستانه کتاب۹۹ , ذکر کرد : ۷۷۳ کتاب‌فروشی از سراسر مرز و بوم , در «تابستانه کتاب» ۹۹ کار داشتند که در مقایسه با طرح بهارانه کتاب ۹۹ , ارتقا ۱۶درصدی را تجربه کرده‌است . همینطور درین زمان از تعداد کل کتابفروشی‌های عضو طرح , ۶۵۴کتابفروشی در استان‌هایی به غیر از تهران قرار داشتند که در قیاس با طرح بهارانه کتاب , ۱۷درصد ارتقا را نشان میدهد .

مدیرعامل موسسه کتاب فروشی و ادبیات کشور ایران خاطرنشان کرد : میان ۳۱ استان‌ شرکت‌کننده در طرح تابستانه کتاب۹۹ , استان تهران با ۱۱۹ کتاب‌فروشی در ابتدا جای‌دارد و بعداز آن استان اصفهان با ۸۵ کتابفروشی و خراسان رضوی با ۷۷ کتابفروشی در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند . همینطور قم با ۶۶ کتابفروشی , ‌کردستان با ۴۴ کتابفروشی و عجم با ۴۳کتابفروشی , آذربایجان شرقی با ۳۸ کتابفروشی , گیلان با ۲۶کتابفروشی , مازندران با ۲۶کتابفروشی و کرمان با ۲۵کتابفروشی تحت عنوان استان‌های دارنده بیشترین کتابفروشی عضو طرح تابستانه کتاب۹۹ شناخته شدند .

دهقانکار بابیان این‌که در‌این طرح , استان تهران , با ۳۱میلیارد و ۵۳۳ میلیون و ۵۷۷هزار و ۹۱۳ریال فروش توانست بیشترین میزان فروش کتاب را به خویش اختصاص دهد , اعلام‌کرد : استان تهران توانست درین عصر سهم ۱۶درصدی از کل فروش را از آن خویش نماید . دو‌مین استانی که بیشترین مبلغ کل فروش را از آن خویش کرد استان اصفهان است که با فروش ۲۴میلیارد و ۳۵۸ میلیون و ۵۹۷هزار و ۲۱۸ریال سهم ۱۲درصدی از فروش کتاب را به اسم خویش ثبت کرده‌است . همینطور خراسان رضوی با فروش ۱۹میلیارد و ۱۱میلیون و ۱۲هزار و ۹۵ ریال در موضع سوم قرار گرفته‌است .

سهم 16 درصدی تهران در تابستانه کتاب برای فروش کتاب

او خاطر نشان نمود : در‌این طرح , استان تهران توانست با ۷۲هزار و ۴۱۷ ورژن کتاب و سهم ۱۴درصدی از کل فروش کتاب‌ها , در بالا پرفروش‌ترین استان براساس آمار تعداد کتاب‌های فروخته شده قرار بگیرد و استان خراسان رضوی با فروش ۵۴هزار و ۳۳۵ ورژن کتاب و سهم ۱۱درصدی کل فروش , جايگاه دوم پرفروش‌ترین استان‌ها براساس تعداد کتاب را به خویش اختصاص بخشید . همینطور , استان اصفهان با فروش ۵۳ هزار و ۱۳۵نسخه کتاب و سهم ۱۰درصدی کل فروش , درجه سوم طرح تابستانه کتاب ۹۹در این بخش را از آن خویش کرد .

دهقانکار در رابطه استان‌هایی که بیشترین مصرف یارانه را در تابستانه کتاب داشتند , اظهار‌کرد : ۶میلیارد و ۱۶میلیون ریال یارانه به استان تهران وابستگی گرفت که ازاین مقدار ۵میلیارد و ۶۸۷میلیون و ۸۲۸هزار و ۸۸۰ریال آن مصرف شد و به استان اصفهان , ۴میلیارد و ۳۵۹میلیون ریال یارانه اختصاص پیدا کرد که از این پول , این استان در برهه زمانی اجرای طرح , ۴میلیارد و ۲۳۶میلیون و ۲۸۸هزار و ۶۱۴ریال آن را مصرف کرد . خراسان رضوی از سایر استان‌هایی است که بیشترین مصرف یارانه را در طرح تابستانه کتاب به خویش اختصاص اعطا کرد . این استان از ۳میلیارد و ۵۸۴میلیون ریال یارانه چیره شد ۳میلیارد و ۴۰۶میلیون و ۱۸۱هزار و ۷۱۴ریال آن را مصرف نماید .

مدیرعامل موسسه کتاب فروشی و ادبیات کشور‌ایران خاطر نشان کرد : استان تهران با ۲۰هزار و ۸۵۵خریدار کتاب توانست ۱۷درصد از کل خریداران کتاب را به اسم خویش ثبت نماید . همینطور , ۱۳هزار و ۶۷۵ خریدار اصفهانی با مراجعه به کتابفروشی‌های عضو طرح تابستانه کتاب توانستند سهم ۱۱درصدی از کل خریداران کتاب را بدین استان اختصاص دهند . خراسان رضوی هم با ۱۲هزار و ۶۱۲خریدار کتاب و سهم ۱۰درصدی از کل خریداران در موضع سوم بیشترین خریدار کتاب در طرح تابستانه کتاب ۹۹ قرار گرفت .

او در رابطه استقبال کتابفروشی‌های دارنده فروش بیشتر در طرح تابستانه کتاب۹۹ هم اعلام کرد : کتابفروشی‌های کتاب فرازمند از رشت , پاتوق کتاب شیراز , دنیای کتاب از قم , کلبه کتاب از جهرم , شهر کتاب شهر مشهد , پاتوق کتاب اراک , کتاب شرق از اهواز , شهر کتاب اصفهان شعبه چهار گلشن بالا , پاتوق کتاب شهرکرد و کتاب آبان از شهر مشهد مقدس قسمتی از ۱۰کتابفروشی پرفروش این زمان از طرح بودند .

ارسال پاسخ

Your email address will not be published.
Required fields are marked *