مکتب صحیفه ، شعری از نغمه مستشار نظامی

مکتب صحیفه ، شعری از نغمه مستشار نظامی

فصل چهارم است ولی باز هم بهار

تا عصر انتظار از آغاز هم بهار

از کربلا اگر چه دلش آتش است و خون

از خون دل کشیده گل ناز هم بهار

هم دیده است خواهر خود را شکسته دل

هم دیده سر به نیزه اعجاز هم بهار

در مکتب صحیفه اگر درس خوانده‌ای

هم دیده‌ای هزار گل راز هم بهار

سجاده آسمان شده و پرکشیده است

مرغ بهشت و موسم پرواز هم بهار

ارسال پاسخ

Your email address will not be published.
Required fields are marked *