پند های لقمان

پند های لقمان

روزی لقمان به پسرش اذعان کرد : روز جاری به تو سه پند می دهم که کامروا شوی .
نخستین اینکه تلاش کن در معاش شایسته ترین غذای عالم را بخوری .
دوم این‌که در شایسته ترین بستر و رختخواب دنیا بخوابی .
سوم اینکه در شایسته ترین کاخها و منزل های عالم معاش کنی .

پسر لقمان ذکر کرد ای بابا ما یک خانواده دوچندان بینوا هستیم . چطور اینجانب میتوانم این امور را انجام دهم؟
لقمان پاسخ بخشید :
در شرایطی‌که یه خرده دیرتر و کمتر طعام بخوری هر غذایی که میخوری مزه شایسته ترین غذای دنیا را می‌دهد . درصورتی که بیشتر عمل کنی و پاره ای دیرتر بخوابی در هر جا که خوابیده ای حس می‌کنی شایسته ترین خوابگاه عالم است و در حالتی که با مردمان صلح و دوستی کنی , در قلب آن‌ها جای میگیری و آن وقت شایسته ترین منزل های عالم محصول توست .

ارسال پاسخ

Your email address will not be published.
Required fields are marked *