«خاطرات یک معلم»

«خاطرات یک معلم»

«خاطرات یک معلم»
کتاب «خاطرات یک معلم» متن ناهید رشید در ۱۷۶ کاغذ از سمت انتشارات سوره مهر راهی بازار کتاب شده‌است .

کتابی که خاطرات یک مدرس را داستان می نماید

در جزء کتاب «خاطرات یک معلم» آمده است :

صبح تا شب و شب تا صبح ذهنم سرگرم مکالمات پیچیده و جان فرساست . دریا زیباست هنگامی هر که عاشقشی پیشت باشه ; اگه نباشه , جای خالیش دو برابر اذیتت می‌کنه . زیرا کسی نیست که‌این زیبایی رو باهاش سهم دار بشی . چی به سرم اومده؟ نخستین که اومده بودم , اینطور تفکر نمی‌کردم .

ارسال پاسخ

Your email address will not be published.
Required fields are marked *